Όροι και Προϋποθέσεις

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

 ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ:

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 25 έτη.
Το μέγιστο όριο ηλικίας είναι τα 75 έτη.
Για οδηγούς μεταξύ 23 - 25 ετών ή μεγαλύτερους των 75, υπάρχει επιπλέον επασφάλιστρο με κόστος €60 (κατόπιν αιτήματος).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: Κάθε οδηγός θα πρέπει να προσκομίσει την ώρα της παράδοσης ένα έγκυρο δίπλωμα οδήγησης και την ταυτότητα ή το διαβατήριο του.

Θα πρέπει να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης για τουλάχιστο ένα έτος.

Διεθνής άδεια οδήγησης απαιτείται για οδηγούς που δεν είναι πολίτες: 

 • Tης Ευρωπαϊκής ένωσης, EU
 • Της Νορβηγίας, Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν
 • Της Ελβετίας
 • Η δεν πρόερχεται από Συμβαλλόμενο κράτος της Σύμβασης της Βιέννης

Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι είναι δική σας ευθύνη να βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ότι η Άδεια οδήγησής σας είναι έγκυρη στην προοριζόμενη από εσάς χώρα ενοικίασης  και ότι έχετε τα σωστά έγγραφα.  Οποιαδήποτε αποτυχία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να απορριφθεί η κράτηση σας και να χρεωθείτε ανάλογα.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες αυτοκινητων, είναι αναγκαίο να προσκομιστεί μια έγκυρη Πιστωτική Κάρτα (VISA-MASTERCARD), ώστε να χρεωθεί σε αυτή το ποσό της ευθύνης του ενοικιαστή (με βάση τα ποσά που αναφέρονται στην ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ (CDW-ERC-παρακάτω*) καθώς και την εκκαθάριση τελικών τελών μίσθωσης. Το ποσό ενοικίασης μπορεί να καταβληθεί και με μετρητά.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ: Στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου ενοικίασης, η DIRENT A CAR παρέχει δωρεάν περίοδο 120 λεπτών, μετά την οποία ο μισθωτής θα χρεωθεί με ελάχιστη μίσθωση ολόκληρης της ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Όλα τα πρόστιμα που προκύπτουν από την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών καλύπτονται αποκλειστικά από τον ενοικιαστή. 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΛΟΥ: Η μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου που εμφανίζονται στο δελτίο κράτησης είναι μόνο για αναφορά και η Dirent a car διατηρεί το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με ένα εναλλακτικό, παρόμοιο ή αναβαθμισμένο αυτοκίνητο. Εάν το όχημα της κράτηση σας, δεν είναι διαθέσιμο κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα σας παρέχουμε ένα παρόμοιο ή αναβαθμισμένο όχημα.

Φ.Π.Α.: Όλες οι τιμές και οι χρεώσεις στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις υπόκεινται σε Φ.Π.Α. Σε ορισμένα γραφεία προστίθεται δημοτικός φόρος ύψους 0,5% στην τιμή ενοικίασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW): Η Dirent a car θα δεσμεύσει ένα ποσό ασφάλειας για το ενοικιαζόμενο όχημα στην πιστωτική σας κάρτα το οποίο θα παραμείνει δεσμευμένο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (10-35 ημέρες). Εάν επιθυμείτε να αποδεσμεύσετε το ποσό της εγγύησης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, μπορείτε να αιτηθείτε τοπικά και ένα επιπλέον κόστος θα εφαρμοσθεί (η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε ορισμένους σταθμούς εξυπηρέτησης). Λάβετε υπόψη ότι απαιτείται η προσκόμιση της πιστωτικής σας κάρτας ακόμη και όταν μειώσετε την επιπλέον / εκπεστέα στο μηδέν απαλλαγή, αγοράζοντας πρόσθετα ασφαλιστικά προϊόντα (βλ. Παρακάτω).

Όλες οι κάρτες που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι στο όνομά σας.

Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα (στο σώμα του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου ΜΟΝΟ-φανοποιεία), είναι περιορισμένη, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Ελληνικός ΚΟΚ, με ελάχιστη χρέωση:

 • € 500 για τις κατηγορίες A1, B1, BD, C1, D, GA

 • € 700 για τις κατηγορίες D1, E, G, G1, L

 • € 900 για τις κατηγορίες E1, G2, S

 • € 1200 για τις κατηγορίες F, K, K1

 • ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΣΗ (ERC): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του σε ένα ελάχιστο τέλος:

 • € 250 για τις κατηγορίες A1, B1, BD, C1, D, GA αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €3 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 400 για τις κατηγορίες D1, E, G, G1, L αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €4 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 600 για τις κατηγορίες E1, G2, S αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €5 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών 

 • € 800 για τις κατηγορίες F, K, K1 αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €8 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (SCDW): Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη στο ελάχιστο τέλος:

 • € 150 για τις κατηγορίες A1, B1, BD, C1, D, GA αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €5 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 250 για τις κατηγορίες D1, E, G, G1, L αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €6 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών

 • € 300 για τις κατηγορίες E1, G2, S αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €7 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών 

 • € 600 για τις κατηγορίες F, K, K1 αγοράζοντας τοπικά την κάλυψη, στο ποσό των €10 ημερησίως, με ελάχιστη χρέωση 3 ημερών 

 

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ (IAF): Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω ευθύνης του ενοικιαστή, ο ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει στην DIRECT A CAR μη επιστρεπτέα αμοιβή €150+ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων και διαχείρισης φακέλου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ

Εάν οδηγείτε υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ποτών ή ναρκωτικών, ή χρησιμοποιήστε το όχημα ενοικίασης με οποιοδήποτε άλλο αμελή ή απερίσκεπτο τρόπο ή εάν παραβιάσετε τους όρους που καθορίζονται στο συμβόλαιο ενοικίασης, όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις, οι παραιτήσεις κλπ. θα θεωρούνται άκυρες και θα είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις ζημιές στο όχημα, καθώς και για την απώλεια χρήσης του οχήματος αλλά και κάθε άλλο σχετικό κόστος.

Μόνο οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί που είναι εγγεγραμμένοι στο συμβόλαιο ενοικίασης επιτρέπεται να οδηγούν το όχημα ενοικίασης. Οι ζημιές που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένους οδηγούς δεν καλύπτονται.

Λάβετε υπόψη ότι τα τυποποιημένα προϊόντα κάλυψης, αν υπάρχουν, περιλαμβάνονται στην τιμή ή αγοράζονται, δεν καλύπτουν εξαρτήματα, όπως ελαστικά, αλεξήνεμα, κλειδαριές, καλύμματα τροχών κ.λπ.

Οποιαδήποτε ζημιά σε μηχανικά μέρη, στους τροχούς, στα κρύσταλλα, στην οροφή και στο κάτω μέρος του οχήματος δεν καλύπτονται από κανένα ασφαλιστικό προϊόν.

Δεν καλύπτονται (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) επίσης ζημίες στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • συμπλέκτης

 • εσωτερικό οχήματος

 • άδεια μπαταρία
 • χαμένα κλειδιά
 • μεταφορά με ταξί
 • οποιαδήποτε τέλη ρυμούλκησης κ.α.

Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει αποζημίωση για τις ημέρες κατά τις οποίες το όχημα ενοικίασης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω επισκευών.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η Dirent a car προσφέρει βασική οδική βοήθεια. Ρωτήστε για λεπτομέρειες κατά την παραλαβή του οχήματος.

Εάν ο προμηθευτής πρέπει να παράσχει ένα όχημα αντικατάστασης λόγω βλάβης ή ατυχήματος, θα χρεωθεί ένα νέο επιπλέον ποσό στην πιστωτική σας κάρτα ως εγγύηση.

ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΔΗΓΟΙ: Για κάθε επιπρόσθετο οδηγό ισχύει χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: Το αυτοκίνητο παραδίδεται με ένα ορισμένο ποσό καυσίμου και πρέπει να επιστρέφεται με το ίδιο. Όταν ζητηθεί από το όχημα να παραδοθεί με γεμάτο ντεπόζιτο, ισχύει επιπλέον χρέωση.

FUELLING SERVICE CHARGE: €10.00
REFUELLING SERVICE CHARGE: €15.00

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

ΠΛΟΗΓΟΣ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €50 ανά ενοικίαση.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθεται κατόπιν αιτήματος με χρέωση €25 ανά ενοικίαση.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑΘΜΩΝ: Ισχύει μεταξύ τοποθεσιών όπου η DIRECT A CAR διαθέτει σταθμούς εξυπηρέτησης και έπειτα από εξουσιοδότηση και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΙΤΟΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR (κατόπιν αιτήματος - με διαφορετική ασφαλιστική πολιτική).

ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συμφωνία και ειδική συμφωνία χρέωσης με την DIRENT A CAR. Παρακαλείσθε να σημειώσετε ότι οποιαδήποτε ζημιά στο όχημα που επιβαίνει σε πλοίο δεν καλύπτεται από καμία ασφάλιση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

NO- SHOW: Εάν υπάρξει αποτυχία παραλαβής του οχήματος κατά την ώρα και ημερομηνία της κράτησης ή εάν μας ειδοποιήσετε εγκαίρως για την ακύρωση της κράτηση σας ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις. Εάν δεν μπορείτε να παραλάβετε το όχημα λόγω ανεπαρκών εγγράφων ή επειδή η πιστωτική σας κάρτα δεν είναι έγκυρη ή δε γίνεται αποδεκτή από την Dirent a car ή δεν διαθέτετε επαρκή ποσό για την κάλυψη της εγγύησης σας, ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ: Για τις παραλαβές από το αεροδρόμιο, είναι σημαντικό να μας δώσετε τον σωστό αριθμό πτήσης και ώρα άφιξης. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν αποτυχία ενοικίασης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Η χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή εκτός ωρών λειτουργίας (21:01 - 07:59) είναι €25 ανά υπηρεσία.

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: Εάν επιστρέψετε το όχημα αργότερα από ό,τι συμφωνήθηκε στο Έγγραφο ενοικίασης, θα ισχύσει χρέωση για καθυστερημένη επιστροφή. Ελέγξτε τις λεπτομέρειες με τον προμηθευτή κατά την παράδοση του οχήματος.

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ: Οι επεκτάσεις ενοικίασης είναι εφικτές μόνο κατόπιν αιτήματος στο γραφείο ενοικίασης πριν από την προγραμματισμένη επιστροφή του ενοικιαζόμενου οχήματος.  

;